ផ្ញើការសាកសួរ

សម្រាប់ការសាកសួរអំពីផលិតផលរបស់យើងដូចជា Waterproof Cable Gland, Cable Accessories, Breathable Vent Plug ឬតារាងតម្លៃ សូមទុកអ៊ីមែលរបស់អ្នកមកយើង ហើយយើងនឹងទាក់ទងទៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។