ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Yueqing Jixiang Connector Co., Ltd.


អាស័យដ្ឋាន៖BoTong HuiGu តំបន់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច Yueqing ខេត្ត Zhejiang
ទូរស័ព្ទ៖+86-577-61118058
អ្នក​ដែល​អាច​ទាក់ទង​បាន:ខារ៉ូល។
Mob/Whatsapp៖+86-18958708338
ទូរសារ៖+86-577-61118055
អ៊ីមែល៖jx5@jxljq.net
គេហទំព័រ៖jxcablegland.com

ផ្ញើការសាកសួរ